TRANSLATORYKA UŁ

Godło narodowe
TRANSLATORYKA UŁ

PROFESJONALNE KSZTAŁCENIE TŁUMACZY

Jesteśmy zespołem tłumaczy-praktyków. Oferujemy Państwu dwie formy studiów translatorskich, w toku których przekazujemy wiedzę teoretyczną i praktyczną zgodnie z najnowszymi trendami w zakresie przekładoznawstwa oraz w oparciu o najnowsze technologie.

PSTS   TRANSLATORYKA
podyplomowe POZIOM ii stopnia (magisterskie)
brak UZYSKIWANY TYTUŁ magister
słuchacz STATUS UCZESTNIKA student
świadectwo ukończenia UZYSKIWANY DOKUMENT dyplom ukończenia
niestacjonarne (soboty) FORMA stacjonarne
egzamin końcowy z przekładu EGZAMIN obrona pracy magisterskiej
płatne KOSZT bezpłatne
praktyczny PROFIL praktyczny
angielski, polski JĘZYKI angielski, niemiecki, polski
dwa semestry DŁUGOŚĆ cztery semestry
licencjat lub magister KTO MOŻE KANDYDOWAĆ? licencjat lub magister
biznesowe, specjalistyczne, ustne, poświadczone RODZAJE PRZEKŁADU biznesowe, specjalistyczne, literackie, filmowe
nie PRAKTYKI tak
tak OPARTE O RYNEK PRACY? tak
nie MOŻLIWOŚĆ WYJAZDU NA WYMIANĘ ZAGRANICZNĄ

tak

PARTNERZY

memoQ

The following content was downloaded from www.memoq.com/services/academic-program

 

memoQ Academic Program – University and Student offer

The Academic Program provides universities and students free access to the world’s most advanced translation environment that is used by tens of thousands of language professionals around the world.
The purpose of memoQ's Academic Program is to supply universities and students with state-of-the-art translation technology. Universities can apply to get free educational licenses for students and lecturers.
Moreover, if students and recent graduates wish to continue using memoQ after their studies, the Student Discount Program is tailored to them with the possibility to purchase memoQ on a heavily discounted rate.

If you study English and the Faculty of Philology, UŁ, and you attend one of our CAT courses, you are entitled to a time-limited student licence. Contact dr Michał Kornacki for more details.

Student Discount

The Student Discount Program is designed to support students and recent graduates by offering free and heavily discounted access to memoQ. Read more HERE.

Visit memoQ website

Phrase

We use Phrase in our translation courses free of charge. Phrase TMS is a complete translation platform that includes translation memory, integrated machine and human translation, terminology management, and both online and desktop CAT tools.